Як уникнути «екологічної» дискримінації та витримати баланс між економічною вигодою та правами на чисте довкілля?

Всі новини / 23.06.2022

Хтось може зіронізувати, кажучи: «то невже промислові підприємства треба закрити і не будувати нові?». Наша відповідь: «Ні». Підприємства повинні використовувати найкращі доступні технології, новітні системи очищення та працювати за принципом раціонального природокористування. Проте питання подолання дискримінації лежить ще й у площині політичних та юридичних рішень. Пошук балансу між економічною вигодою та збереженням довкілля і здоров’я людей – одна з задач державної політики. Ми у «Досить труїти Кривий Ріг» пропонуємо низку кроків, які б могли допомогти.

Перше і найголовніше – необхідно розробити та ввести реально діючі компенсації для мешканців забруднених міст та селищ. Немає нічого ідеального, модернізація підприємства не відмінить раніше нанесеної шкоди, і хоч зменшить навантаження на здоров’я людей та довкілля, проте не запобігає йому повністю. Ми наполягаємо на тому, що необхідно надати спеціальний статус окремим адміністративним одиницям, зокрема промисловим містам, з критичною екологічною ситуацією, концентрацією підприємств із шкідливим впливом, видобувної галузі. Для мешканців цих населених пунктів розробити дієві механізми компенсації для відновлення здоров’я, передбачити пільги для людей, що проживають у регіонах з несприятливими довкіллєвими умовами. Необхідно також забезпечити принцип «забруднювач платить».

Але це ще не всі наші пропозиції. «Досить труїти Кривий Ріг» сформувала низку кроків, які можуть допомогти наблизити баланс. Ми направили звернення до Президента України, секретаря РНБО, секретаріату уповноваженого з прав людини та інших державних органів пропозиції, де виклали власне бачення. Наше звернення підтримали й інші громадські організації: Міжнародний проект Чисте повітря для України, мережа Довкола, громадська організація «Флора», Професійна екологічна спільнота ЕкоДІІТ, ГО «Дзига», ЕкоКоаліція Запоріжжя.

Ми наголошуємо, післявоєнне відновлення економіки та відбудову країни необхідно проводити з урахуванням недопущення непрямої дискримінації мешканців промислових міст. А у подальшому:

  • Законодавчо закріпити визначення «безпечного для життя і здоров’я навколишнього середовища».
  • Закріпити у законодавстві критерії якості довкілля (єдиний індекс забруднення атмосферного повітря та індекс чистого повітря; єдиний індекс забруднення вод, ґрунтів).
  • Встановити обов’язок впровадження системи моніторингу на основних джерелах викидів для підприємств-забруднювачів та легалізувати громадські мережі моніторингу якості повітря.
  • Розробити  на рівні держави системи ALARM-оповіщення про погіршення стану довкілля, наприклад на базі Еко-загроза.
  • Створити єдиний реєстр результатів післяпроектного моніторингу, або розширити реєстр оцінки впливу на довкілля з метою відображення цих результатів. Створити аналог європейського реєстру вимірювань, тобто єдиної бази екологічних даних.
  • Впровадити автоматизовану систему контролю за станом водних об’єктів держави.
  • Розробити та впровадити компенсаційні заходи, які будуть направлені на відновлення здоров’я мешканцям промислових міст; надання соціальних пільг для осіб, що проживають в несприятливих довкіллєвих умовах та впровадити принцип – «забруднювач платить».
  • Звільнити фізичних осіб та Державну екологічну інспекцію від сплати судового збору за розгляд судових справ у сфері відновлення екологічних прав і захисту довкілля, та внести відповідні зміни до ЗУ «Про судовий збір».
  • Для забезпечення правничої допомоги особам, екологічні права яких порушено, забезпечити надання безоплатної правової допомоги за рахунок держави через центри Безоплатної правової допомоги.
  • Запровадити державні навчальні програми у сфері екології для підвищення кваліфікацій правоохоронних та контролюючих органів, суддів та правозахників.

_______________________________________-

Проект виконаний в межах Ініціативи з розвитку екологічної політики й адвокації в Україні, яку здійснює Міжнародний фонд «Відродження» за фінансової підтримки Швеції. Думки належать авторам допису і не обов’язково відображають погляди МФ «Відродження» та уряду Швеції. Відповідальні за зміст виключно ГC «Досить труїти Кривий Ріг!».